ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนเรื่องหลักธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,17:11  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(คุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกที่ดีของชุมชน) วPA
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,14:17  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,09:16  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อตกลงในการพัฒนางานปีงบประมาณ2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,09:11  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อตกลงพัฒนางาน ว.pa
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิพย์ สิทธิบดินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,14:25  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ ( Project approach ) เรื่อง ผีเสื้อ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิพย์ สิทธิบดินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,09:04  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบบันทึกการประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิพย์ สิทธิบดินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,08:17  อ่าน 463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบบันทึกผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิพย์ สิทธิบดินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,08:16  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2565,10:34  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2565,10:54  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..