ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๖-๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:01  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการผลิตสื่อ ตกแต่งห้องเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณีย์ หวันลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,09:58  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณีย์ หวันลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,09:56  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประชุมออนไลน์ DLTV
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณีย์ หวันลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,09:53  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556 - 2563
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,22:44  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) สัปดาห์ที่ 5 ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางเกษชฎา สนนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,23:02  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดรุณี นันทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,10:57  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระหว่างวันที่ 15– 19 มิถุนายน 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดรุณี นันทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,09:20  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่ออาจารย์ : นางหนึ่งฤทัย สุระเสียง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,08:08  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,23:17  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..