ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันคำคม รุ่น ประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6))
ชื่อนักเรียน : 1. ด.ญ.เบญญาภา ภูเวียนวงค์ 2.ด.ญ.สิรินภา แก้วอินศรี
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,13:46   อ่าน 685 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันเอแม็ท รุ่น ประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6)
ชื่อนักเรียน : 1.ด.ช. นริทร นฤพรพุฒิพัฒน์ 2. ด.ช.ทวิภพ พันธุวัล
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,13:44   อ่าน 669 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงน้ำหวาน ดวงมาลา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,22:00   อ่าน 695 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤษฎา เนาวนิต
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,22:00   อ่าน 1184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลพรรณ ทองสว่าง
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,21:58   อ่าน 690 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายโชคชัย รักอู่
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,21:58   อ่าน 670 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิรศักดิ์ กินนะลีโดน
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,21:57   อ่าน 1209 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดิฐษยบุตร ส่องแสง
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,21:55   อ่าน 681 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมุทิตา โคตะนนท์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:51   อ่าน 790 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลดามณี วันรัก เด็กหญิงสุกัญญา ขันคุ้ม เด็กหญิงสุภัทตรา ไชยะรินทร
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:49   อ่าน 703 ครั้ง