กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : acharapan.k@gmail.com

นายวิษณุ พันพิลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0999249497
อีเมล์ : jamesmaroon5@hotmail.com