กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพีรภัทร​ พรใส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7