ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณหฤทัย สิทธิจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ครู คศ.3

นายบุญยะสิทธิ์ ดีท่าโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา ชานันโท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอภิญญา เย็นวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวชนิดา วาสิงหล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5