กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : sakawjaijaao@gmail.com

นายบุญยะสิทธิ์ ดีท่าโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0868615650
อีเมล์ : lumshing_hack@hotmail.com

นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : aoyaowarat@gmail.com

นางจริยา ชานันโท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 082-8784796
อีเมล์ : wanchalerm.phi@gmail.com

นางสาวบุณฑริกาญจน์ ยะไวทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
อีเมล์ : vipnamob@gmail.com

นางสาวอภิญญา เย็นวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : apinya30138@gmail.com

นางสาวบัณฑวรรณ ชำนิยันต์
ครูฝึกสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1