กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา ดอกกฐิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0985876079
อีเมล์ : kanjana853@gmail.com

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนรีรัตน์ ผาพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววรวรรณ สุธามี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0825724300
อีเมล์ : sutameeworawan@gmail.com

นายมารุต มุลสุรินทร์
ครู
ครูประจำชั้น