ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำราญ โคตรชมภู
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุ่นเรือน ไกรรัตน์
ครู คศ.3

นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ครู คศ.3

นางอุไร อิ่มรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกมลพร ชิณแสน
ครู คศ.2

นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษชฎา สนนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางหนึ่งฤทัย สุระเสียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจีระพันธ์ ชำนาญวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอมรรัตน์ ก้อนวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวพัชรินทร์ เสพียรไพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิลป์ศุภา ศรีสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8