ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสินธ์ุ พระนคร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวดรุณี นันทา
ครู คศ.3

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวเกสร นิลชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติวรรณ​ ดวงเคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวปาลญา​ โมรีย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวลดารัตน์​ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวดาริณี พรมรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3