ปฐมวัย

นางสาวดรุณี นันทา
ครู คศ.3

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 0872181769
อีเมล์ : jitawaree@hotmail.com

นางสาวฐิติวรรณ​ วรรณสุทธิ์
ครู
อีเมล์ : Belle.thitiwan@gmail.com

นางสาวเกสร นิลชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
อีเมล์ : kesornpam1166@gmail.com

นางสาวดาริณี พรมรินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0856426424
อีเมล์ : wanutsuda2018@gmail.com

นางสาวลดารัตน์​ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0956636189
อีเมล์ : LadarutNing@gmail.com

นางสาวรุ่งทิพย์ สิทธิบดินทร์
ครู คศ.1